Backgammon online

Backgammon är tack vare teknikens utveckling något som idag kan spelas online. I grund och botten är det ett gammalt hederligt brädspel som spelats av människor i över 5000 år. Det är ett utmanande skicklighetsspel som kräver visst tankearbete. Det spelas av två och online kan man antingen spela mot datorn eller mot en riktig person som är uppkopplad på annat håll i världen.

Spelet går ut på att förflytta sina 15 egna spelpjäser in till sin inre spelplan och därefter ut från brädet. Vissa av de egna spelpjäserna har även sin utgångspunkt i den inre spelplanen och dessa ska då via den yttre spelplanen ta sig till den andra sidan av inre spelplanen.

Spelplanen utgörs av ett “bräde” i två delar som separeras genom en linje, så kallad “barriär”. Delarna är var och en den ena spelarens ytterplan och den andras innerplan. I varje del finns det tolv målade trekanter i två olika färger placerade mitt emot varandra sex om sex i varannan färg. Det är till och via dessa trekanters spetsar man förflyttar pjäserna.

Antalet steg man får förflytta sina spelpjäser med i ett drag bestäms genom kast med två tärningar och är summan tärningarna tillsammans visar. Man kan välja att flytta två pjäser varav den ena via så många trekanter/spetsar som motsvaras av en av tärningarna och den andra så många spetsar som motsvaras av den andra tärningen. Man får inte placera en pjäs i en trekant där motspelaren har två eller fler pjäser.

Till taktiken hör bland annat att försöka hindra motspelarens framkomst genom att blockera dennes väg utan att detta sker på bekostnad av den egna framkomsten. Man kan också slå ut motståndarens spelpjäs genom att placera sig på en trekant där motståndaren har endast en pjäs. Den pjäsen förflyttas då till “barriären” varifrån motståndaren måste få ut den på plan innan denne får flytta några av sina övriga pjäser.