Flashspel som hjärngymnastik

Många kanske tänker sig att flashspel är något hjärndött som endast är en passiv form av underhållning där man förslöar sin hjärna. Det stämmer nog i många fall, men det finns spel som på svenska brukar samlas under kategorin hjärngymnastik där man faktiskt behöver tänka till lite extra och där man således kan träna sitt logiska tänkande.

Sådana spel är ofta utformade som så att man måste tänka efter innan man tar sina beslut i spelet. Ofta är det olika geometriska former som ska passa in på ett speciellt sätt eller en lösning man måste klura ut för att klara av spelet. Det handlar alltså mer om intelligens än om precision och reflexer som många andra spel inom genren handlar om. Ett exempel på ett sådant spel som faktiskt även är väldigt populärt är tetris där det gäller att snabbt placera olika geometriska former på rätt sätt. Det finns även flashspel i form av soduko och spel där man ska klara olika former av labyrinter. När man spelar datorspel i alla former stöter man ofta på problem som ska lösas som man annars mycket sällan stöter på i sitt liv.

Men det behöver inte bara vara IQ som tränas när man spelar flashspel. Det kan också vara bra om man vill öva upp sina reflexer. Skjutspel kanske kan kännas som något hjärndött men faktum är att det ofta kräver väldigt snabba reflexer och en god koncentrationsförmåga att hinna med att skjuta det som dyker upp.

Det finns mycket forskning som tyder på att vissa spel kan stimulera det logiska tänkandet och göra under för den intelligenta utvecklingen. Det är alltså inte självklarhet att det är något dåligt att ens barn spelar mycket spel. Däremot ska det såklart inte gå till överdrift. Det är självklart också viktigt att röra på sig.