Angry Brides

Flashspel är kanske inte något som vanligtvis brukar kopplas samman med samhällsfrågor och politik. Det finns dock undantag. Spelet Angry brides är ett flashspel som först publicerades på Facebook av en datingsajt som heter Shaadi. Det var tänkt att väcka uppmärksamhet kring den hemgift som ofta betalas av brudens familj till brudgummen vid giftermål i Indien. Denna hemgift kan bestå av pengar eller andra värdefulla saker så som juveler, guld eller diamanter. Kulturen kring detta har historiskt sett varit så stark i Indien att en utebliven sådan hemgift från brudens familj har lett och kan leda till att bruden misshandlas eller dödas av brudgummens familj. Idag är det förbjudet med sådan hemgift men det förekommer ändå i stor utsträckning i landet.

Spelet skapades alltså för att väcka uppmärksamhet kring problemet i Indien och handlar om en kvinna med åtta armar som påminner om den hinduiska gudinnan Durga; spelet går ut på att slå ner friare som kräver hemgift från brudens familj. Varje slag som man får in sänker det pris som hemgiften är satt till och man klarar “leveln” när priset har nått ner till noll. Brudgummen är ofta porträtterad som en doktor, pilot eller ingenjör och startsumman börjar på ungefär 30 000 dollar.

I början fanns spelet endast på Facebook men i och med spelets framgångar har det även spridits på andra plattformar. Spelet har fått en egen fan-sida på Facebook där de flesta anser att spelet hjälper till att väcka uppmärksamhet kring problemet i Indien.

Det kan tyckas märkligt att skapa ett sådant spel och man kan tycka att det är fel forum. Men faktum är att de flesta ändå hellre spelar ett spel än läser en tung tidningsartikel om ett ämne som sedan glöms bort. Spelet har antagligen haft stor betydelse för att väcka uppmärksamhet kring detta problem både i Indien och andra länder.