TenTrix

TenTrix är ytterligare ett skicklighetsspel i raden av alla som är beroendeframkallande. Det har hämtat sin inspiration från det urklassiska spelet Tetris och går ut på samma princip men går till på ett lite annorlunda sätt.

I båda spelen finns det ett spelfält samt olika former av block att placera i spelfältet. Från början är fältet helt tomt men så fort en blockfigur placerats i det uppkommer slumpvis en ny form att placeras. Det gäller att vara så taktisk som möjligt när man placerar blocken så att det alltid finns utrymme i spelfältet åt nästa eftersom blocken hela tiden fortsätter att komma. När det bildats en eller flera rader av de olikformade blocken så frigörs det utrymme som upptagits av dessa i och med att raderna försvinner. Alltså går taktiken ut på att pussla ihop figurerna så att de bildar rader. Ju längre man håller igång spelet desto högre blir ens poäng. Poäng får man genom varje figur man placerar. Extra många poäng blir det när man lyckats bilda en rad. Bildar man flera rader genom ett och samma drag får man dessutom bonuspoäng.

Liksom i Tetris är alla block gjorda av rutor men medan samtliga objekt i tetris består av precis fyra rutor så finns det objekt i TenTrix som består av endast en eller två. Detta gör det lite lättare att täcka oönskade luckor i raderna. Vad som gör TenTrix svårare än Tetris är att det inte går att vända figurernas positioner. Dock har man inte samma tidspress som i Tetris där blocken liksom faller ner och måste placeras innan de hamnar alldeles tokigt. I TenTrix kan man ta det lite lugnare i och med att man har blocken stilla framför sig tills man hunnit bestämma sig för var man ska placera dem.

I originalversionen av Tetris fungerar det så att när en rad av rutor försvinner faller ovan liggande rader nedåt utan att förlora sina inbördes positioner. I TenTrix saknas gravitationslogiken och ingenting faller nedåt. Till skillnad från Tetris kan även lodräta rader bildas och på så sätt skapa utrymme.