Schack

Schack är ett urgammalt strategispel på bräde för två. Det är en klassiker bland klassikerna över alla spel som anses sätta intelligensen prov. Vissa älskar det och andra hatar det men bland dem som älskar det har många blivit besatta. För den som känner att den vill ha både ett tidsfördriv och hjärngymnastik kan schack kanske vara något att börja med. Det kan spelas såväl i det fysiska livet som på nätet. Det finns många spelsajter på vilka man kan spela schack gratis mot datorn. Online kan man också spela mot en verklig person som befinner sig på annat håll i landet eller till och med i världen.

Ett schackbräde består av 8*8 rutor, varannan svart och varannan vit. Varje spelare har 16 egna spelpjäser med olika funktioner som har sitt bestämda utgångsläge. Av de 16 pjäserna är 8 bönder. Dessa står på den andra raden framför en. På ens första rad i vardera hörn har tornen sina utgångslägen. Bredvid tornen har springarna (hästarna) sina platser och bredvid står löparna. I mitten på första raden står damen respektive kungen. Pjäserna har olika värde beroende på sätten de kan förflyttas på och därmed hur användbara de är. Alla pjäser förflyttas på individuella sätt.

Schack går ut på att göra motståndarens kung schackmatt. Matt blir kungen om den inte åt något håll kan förflytta sig ett steg till en placering där den inte kan tas med någon av motspelarens pjäser. För att öka sina förutsättningar i spelet gäller det att ha kvar så många av sina egna pjäser som möjligt och få bort motspelarens pjäser. Det handlar alltså om att erövra brädet. En motspelares pjäser får man bort genom att placera en egen pjäs på samma ruta. Ett sådant drag gör man vanligtvis om det går utan att den egna pjäsen riskeras alternativt om den pjäs man tar från motspelaren är mer värd än den egna pjäsen. Spelet innebär alltså i stort att man skyddar sina egna pjäser och främst kungen samtidigt som man hotar den andras.