Free Cell Solitaire/ Kungen

Av alla patiensspel man kan underhålla sig med online är Free Cell, eller Kungen som den kallas på svenska, en av de relativt stimulerande. Man fastnar lätt och kan få lite av en kick när allt bara lossnar och faller på plats. Free Cell kan man spela gratis online och går ut på att bygga fyra så kallade svithögar i varje färg (hjärter, spader, ruter och klöver) från ess till kung uppe i spelskärmens högra del.

På spelskärmen ligger också åtta lodräta rader bredvid varandra med vardera sex-sju kort i. Alla dessa kort är synliga men bara korten längst ner i varje rad är tillgängliga. För att börja bygga på svithögarna måste det finnas ess som är tillgängliga. Därefter måste det finnas tillgängliga tvåor att bygga vidare med och sen treor och så vidare. För att göra kort i raderna tillgängliga gäller det att få bort korten nedanför så att det specifika kortet i fråga själv hamnar längst ner.

Det finns två sätt att få bort nedanförliggande kort. Det ena sättet innebär att man kan utnyttja fyra fria celler uppe i vänstra hörnet på spelskärmen och placera korten där. Dock kan man inte lägga tillbaka korten i raden sen så det gäller att använda denna möjlighet på ett klokt sätt. Det andra sättet är att förflytta kort från en rad till längst ner i en annan rad. Detta går bara under förutsättning att det kortet man förflyttar är en valör under det kort man bygger på. En tia kan läggas på en knekt till exempel. En femma kan läggas på en sexa. Dessutom måste korten läggas i varannan färg (svart, röd, svart o.s.v.). En femma i spader till exempel kan alltså enbart läggas på en sexa i hjärter eller ruter.

Man förlorar spelet när man inte har några möjligheter att bygga på svithögarna kvar. Det vill säga när inget av korten man behöver är tillgängligt samtidigt som de fyra cellerna är upptagna och inget kort går att flytta till en annan rad för att komma åt korten man vill ha. För att klara spelet krävs både tur och strategi.